top of page

Ceardlanna Fiontraíochta DW

Chuidigh ár n-eagraíochtaí neamhrialtasacha comhpháirtíochta, ár ngnólachtaí Caipiteal Fiontair agus ár seirbhísí Leasa Shóisialaigh linn clár Fiontraíochta Féinchabhrach a sheoladh a fheidhmíonn mar chumasóir do dhaoine cruthaitheacha a bhfuil eitic oibre iontach acu.

Gealltanas

Anseo ag Diversitas Wealth, tá ár dtiomantas comhsheasmhach do cháilíocht na seirbhíse agus aird ar mhionsonraí ar cheann de na fachtóirí a chuidíonn linn idirdhealú a dhéanamh idir ár n-iomaitheoirí. Go díreach a bheidh na ceardlanna seo mar théama.

Ábhartha

Ní traidisiúnta é ár gcur chuige maidir le gnólacht Bainistíochta Infheistíochta a reáchtáil. Ionchorpraímid úsáid na teicneolaíochta Faisnéise Saorga agus modhanna leictreonacha neamhghnáthúla chun díolacháin a chur i gcrích. Tá sé mar aidhm againn an meon ceannródaíoch seo a roinnt leat.

bottom of page